Vizualizare stire

HOME » Stiri » Operatorii economici pot solicita pân? la data de 23 noiembrie 2018 ?colarizarea elevilor în înv???mântul dual ?i profesional pentru anul ?colar 2019-2020

Operatorii economici pot solicita pân? la data de 23 noiembrie 2018 ?colarizarea elevilor în înv???mântul dual ?i profesional pentru anul ?colar 2019-2020
Adaugat Joi, 8 Noiembrie 2018


Inspectoratul ?colar Jude?ean Prahova aduce la cuno?tin?a tuturor operatorilor economici posibilitatea de solicitare a ?colariz?rii în înv???mântul dual ?i în înv???mântul profesional pentru anul ?colar 2019-2020.
Prin Ordinul Ministrului Educa?iei Na?ionale nr. 5402 din 1 noiembrie 2018 s-a aprobat Calendarul etapelor ?i ac?iunilor pentru stabilirea cifrei de scolarizare în înv???mântul dual ?i în înv???mântul profesional pentru anul ?colar 2019-2020.
Operatorii economici care doresc s? se implice în parteneriatele cu unit??ile de înv???mânt profesional ?i tehnic pentru furnizarea stagiilor de preg?tire practic? pentru înv???mântul dual ?i înv???mântul profesional, pentru anul ?colar 2019-2020, vor completa Solicitarea de ?colarizare– Anexa la Calendarul etapelor ?i ac?iunilor pentru stabilirea cifrei de scolarizare.
Solicitarea pentru înv???mântul dual se completeaz? ?i se transmite pân? la data de 23 noiembrie 2018 la Centrul Na?ional de Dezvoltare a Înv???mântului Profesional ?i Tehnic pe adresa de mail vet@tvet.ro.
Solicitarea pentru înv???mântul profesional se completeaz? ?i se transmite pân? la data de 23 noiembrie 2018 la unit??ile de înv???mânt profesional ?i tehnic sau I.S.J. Prahova.
Informa?ii utile despre înv???mântul dual ?i înv???mântul profesional se g?sesc pe site-ul "Alege?i drumul" la adresa: http://www.alegetidrumul.ro/noutati/info_ipt/operatorii-economici-pot-solicita-pana-la-data-de-23-noiembrie-2018-scolarizarea-elevilor-in-invatamantul-dual-si-profesional-pentru-anul-scolar-2019-2020
Analiza ?i avizarea num?rului de locuri pentru înv???mântul profesional ?i pentru înv???mântul dual va avea loc în perioada 12-20 decembrie 2018, în ?edin?a CLDPS Prahova.
Unit??ile de înv???mânt profesional ?i tehnic încheie contracte cadru cu operatorii economici pentru formarea profesional? a elevilor prin înv???mântul profesional care se transmit la ISJ Prahova pân? la 17 decembrie 2018.
Unit??ile de înv???mânt care au cifr? de ?colarizare avizat? de inspectoratul ?colar pentru înv???mântul dual, încheie contracte de parteneriat cu operatorul economic ?i unitatea administrativ teritorial? pe raza c?reia se afl? unitatea de înv???mânt, care se transmit la ISJ Prahova pân? la 11 ianuarie 2019.

 

© Copyright ISJPH 2009