Vizualizare stire

HOME » Stiri » CONSFATUIRE RESPONSABILI CU FORMAREA CONTINUA

CONSFATUIRE RESPONSABILI CU FORMAREA CONTINUA
Adaugat Miercuri, 12 Septembrie 2018


Joi, 27 septembrie 2018, în Sala de Consiliu a C.C.D. Prahova, va avea loc prima sedinta de instruire a responsabililor cu formarea continua si dezvoltarea profesionala din unitatile de învatamânt preuniversitar din judetul Prahova, dupa cum urmeaza:

- 10.00 - 12.00 pentru scolile din învatamântul RURAL

- 12.00 - 14.00 pentru scolile din învatamântul URBAN.

Prezenta la sedinta a R.F.C. sau a unui membru al comisiei din scoala este strict obligatorie.

Va fi adusa Decizia de numire a comisiei F.C.D.P., comisie formata din responsabil si cel putin doi membri.


Pentru dosarele depuse în termenul legal la institutia dumneavoastra de învatamânt în vederea echivalarii creditelor profesionale transferabile, veti avea în vedere urmatoarele:

- În comisia de echivalare a creditelor profesionale transferabile constituita la nivelul unitatii de învatamânt, al 3-lea membru este un un profesor metodist de la Casa Corpului Didactic Prahova, pe care-l veti selecta dumneavoastra din urmatoarea echipa:

Prof. Dedu Carmen, Prof. Ionescu Daniela, Prof. Stanciu Alin.

- Dosarul de echivalare pe care îl veti aduce la sedinta va cuprinde:

· Copie conform cu originalul dupa Decizia de constituire a comisiei pentru echivalare;

· Copie dupa Cererea de echivalare creditelor profesionale transferabile (înregistrata în perioada 1 – 15 septembrie 2018 la secretariatul unitatii scolare);

· Copii conform cu originalul ale documentelor în baza carora se solicita echivalarea (conform OM 5562/2011, art. 8-9) sau declaratie pe propria raspundere;

· Proces-verbal, în original (doua exemplare), încheiat în sedinta de analiza a dosarelor de echivalare semnat de R.F.C. si directorul unitatii;

· Adeverinta tip de acordare a creditelor, în original, semnata de directorul unitatii de învatamânt (modelul este atasat);

 

© Copyright ISJPH 2009