Vizualizare stire

HOME » Stiri » Etapa a II-a a admiterii în înv???mântul profesional ?i înv???mântul dual

Etapa a II-a a admiterii în înv???mântul profesional ?i înv???mântul dual
Adaugat Duminica, 3 Septembrie 2017


Mar?i, 29 august 2017, începe a doua etap? de admitere în înv???mântul profesional de stat. Înscrierile se desf??oar? astfel:
- în perioada 29-31 august 2017 - Eliberarea de c?tre unit??ile de înv???mânt gimnazial a fi?elor de înscriere pentru înv???mânt profesional de stat pentru candida?ii care nu au participat la etapa I de admitere sau care au participat, dar nu au fost repartiza?i/admi?i la liceu sau înv???mântul profesional, ?i care solicit? s? participe la admiterea în înv???mântul profesional de stat/dual în etapa a II-a NOT?: Se va elibera o singur? fi?? de înscriere.
• în perioada 29-31 august 2017, pân? la ora 15:00, la unit??ile de înv???mânt profesional unde au r?mas locuri libere în urma primei etape ?i care organizeaz? sesiune de preselec?ie pe baza fi?elor de înscriere în înv???mântul profesional de stat;
• în perioada 4-5 septembrie 2017, la unit??ile de înv???mânt profesional unde au r?mas locuri libere în urma primei etape de admitere ?i care nu organizeaz? sesiune de preselec?ie pe baza fi?elor de înscriere în înv???mântul profesional de stat.
Înscrierea în înv???mântul dual se desf??oar? în zilele de 29 ?i 30 august 2017.

 

© Copyright ISJPH 2009