Unitati conexe

HOME » Unitati conexe

Casa Corpului Didactic Prahova

Casa Corpului Didactic Prahova este unitate conexa a Ministerului Educatiei Nationale, care functioneaza în judetul Prahova în baza prevederilor art. 99 alin. (1) din Legea Educatiei Nationale nr.1/2011. Casa Corpului Didactic Prahova este institutie cu personalitate juridica, cu sediul în Ploiesti, str. Democratiei nr. 35, cu patrimoniu, sigla si sigiliu, subordonata din punct de vedere al realizarii formarii continue Directiei Generale Managementul Resurselor Umane. Detalii

Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Prahova

Institutia noastra este o unitate conexa a învatamântului preuniversitar, cu personalitate juridica, subordonata Ministerului Educatiei Nationale, coordonata metodologic de Inspectoratul Scolar Judetean Prahova si finantata de Consiliul Judetean Prahova. Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala ( CJRAE) Prahova reprezinta o institutie de învatamânt special integrat specializata în oferirea, coordonarea si monitorizarea de servicii educationale specifice acordate Detalii

 

© Copyright ISJPH 2009