SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN

În atenţia unităţilor de învăţământ,

Ministerul Educaţiei Naţionale, prin Direcţia Generală  Educaţie şi Învăţare pe  Tot Parcursul Vieţii, organizează a doua ediţie a competiţiei activităţilor din cadrul saptămânii ,,Să ştii mai multe, să fii mai bun”, la care sunt invitate să participe unităţile de învăţământ. Metodologia de desfăşurare a competiţiei este prevazută în Anexa OMECTS nr. 5635/31.08.2012, privind structura anului şcolar 2012-2013. Fiecare unitate de învăţământ care doreşte să participe la competiţie va transmite la I.S.J. Prahova un CD care să cuprindă dosarul activităţii propuse pentru competiţie (vă rugăm să acordaţi atenţie sporită corectitudinii gramaticale şi scrierii cu diacritice). Dosarul activităţii conţine cel puţin elementele menţionate în Anexa 1, ataşată prezentei note. Termenul limită de transmitere a dosarelor este 17.04.2013. Activităţile selectate de comisia judeteană vor fi postate pe site-ul M.E.N., în perioada 1-10 mai 2013, putând fi vizionate şi votate de vizitatorii site-ului, începând cu data de 13 mai 2013, ora 9.00. Platforma este disponibilă la adresa http:/sae.edu.ro/votare/ până la data de 19 mai 2013, ora 24.00. Platforma va accepta un singur vot, pentru fiecare domeniu în parte, de pe acelaşi cont de e-mail.