Documente candidati

Documentele necesare inscrierii la sesiunea speciala de bacalaureat 2014 se introduc in ordine in dosarul de inscriere – dosar de plastic cu sina:
- fisa-tip de inscriere, semnata de candidat si aprobata de unitatea de invatamant de unde provine candidatul – in original

- foaia matricola a candidatului – in original, NU adeverinta de studii

- cererea de recunoastere si echivalare a rezultatelor obtinute la examenele cu recunoastere europeana pentru certificarea competentelor digitale, semnata de candidat si aprobata de conducerea unitatii de invatamant de unde provine candidatul – in original

- cererea de recunoastere si echivalare a rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine, semnata de candidat si aprobata de conducerea unitatii de invatamant de unde provine candidatul – in original

- actele de echivalare a rezultatelor obtinute la examene pentru certificarea competentelor digitale/lingvistice in limbi straine – copii legalizate la notariat

- diploma prin care se confirma premiul la concursul / olimpiada scolara internationala recunoscute de MEN – copii legalizate la notariat

- certificat de nastere – copie conform cu originalul

- carte de identitate – original si copie

Dosarul candidatului la inscriere trebuie sa respecte Ordinul MECTS nr. 4923/29.08.2013, privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat national – 2014 si O.M. MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat – 2011: art.4, art. 35-39.