Evaluare naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a

LEGISLAȚIE:


Evaluare naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a 2017

LEGISLAȚIE:

Evaluarea naţională pentru absolvenții clasei a VIII-a se desfăşoară în anul şcolar 2016-2017 în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionalepentru elevii clasei a VIII-a cuprinsă în anexa 2 a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului nr. 4801/2010 cu privire la organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2010-2011 vezi aici


Evaluare naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a 2016

Ordin MECȘ nr. 5081/31.08.2015 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2015-2016

Calendarul evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2015-2016