Evaluare naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a

Calendarul EN VIII în anul 2020 este următorul:

2 – 5 iunie Înscrierea elevilor
5 iunie 2020 Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
15 iunie Limba și literatura română – probă scrisă
17 iunie Matematica – probă scrisă
18 iunie Limba și literatura maternă – probă scrisă
22 iunie Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00)
22 iunie Depunerea contestațiilor (orele 14:00 - 20:00)
23-26 iunie Soluționarea contestațiilor
27 iunie Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

OMEN nr. 4916/26.08.2019 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019- 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 712/29.08.2019


LEGISLAȚIE:


Evaluare naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a 2017

LEGISLAȚIE:

Evaluarea naţională pentru absolvenții clasei a VIII-a se desfăşoară în anul şcolar 2016-2017 în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionalepentru elevii clasei a VIII-a cuprinsă în anexa 2 a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului nr. 4801/2010 cu privire la organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2010-2011 vezi aici


Evaluare naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a 2016

Ordin MECȘ nr. 5081/31.08.2015 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2015-2016

Calendarul evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2015-2016