Bacalaureat sesiunea speciala 2017

Extras din metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat valabilă pentru examenul de bacalaureat naţional 2017
Art.70 – (2) Pentru fiecare candidat care a obținut cel puțin nota 5 (cinci) la toate probele scrise de examen, se calculează media generală de bacalaureat ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obținute la respectivele probe.
(3) Nu se calculează media generală de bacalaureat pentru candidații care nu au promovat una sau mai multe probe, care nu s-au prezentat la toate probele sau care au fost eliminați de la o proba.
(4) Examenul de bacalaureat se consideră promovat de către absolvenții de liceu care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:
a) au susținut probele de evaluare a competenţelor prevăzute în prezenta metodologie la art. 41, alin. (1), lit. A., B.,C., D.
b) au susținut toate probele scrise prevăzute în prezenta metodologie la Art.41, alin. (1) lit. E. şi au obținut cel puțin nota 5 la fiecare dintre acestea;
c) au obținut cel puțin media 6 la probele scrise precizate la alin. Art. 41, alin. (1) lit. E.
(6) Media notelor la probele scrise, menționată la alin. (4), punctul c), se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire. Aceasta reprezintă media generală a candidatului la examenul de bacalaureat.
Proba D de evaluare a competenţelor digitale

Proba este programată vineri, 2 iunie 2017.

Candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate în original şi instrumente de scris cu cerneală sau pastă de culoare albastră.

Candidaţii se vor prezenta la centrul de bacalaureat la care au fost repartizaţi în intervalul orar 8,00-8,30.

Colegiul Național ”Mihai Viteazul” Ploiești – Blvd. Independenței nr. 8

Colegiul ”Spiru Haret” Ploiești – Str. Constructorilor nr. 8

- repartizarea candidaţilor pe centre de examinare

- anunţuri în atenţia candidaţilor

Proba C de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal

Rezultate proba C

- repartizarea candidaţilor

- anunţuri în atenţia candidatilor

Proba B de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă

- Rezultate proba B


Proba A de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română

- Rezultate proba A

-repartizarea candidatilor pe subcomisii
-anunturi in atentia candidatilor


Transmitere date candidați
Inspectoratele școlare vor descărca macheta de colectarea a datelor candidaților de AICI, o vor completa cu datele candidaților și o vor transmite prin email la adresa: bacspecial2017@gmail.com

Lista semnată și ștampilată va fi scanată și transmisă prin email la aceeași adresă.


Centru de inscriere si de examen:

COLEGIUL NATIONAL “MIHAI VITEAZUL”, Municipiul Ploiesti
B-dul Independentei, nr. 8, telefon-fax 0244595952

Programul de inscriere la bacalaureatul special:

  • sambata 27 mai 2017 si duminica 28 mai 2017 intre orele 9 – 16.

Centru de cazare:

COLEGIUL TEHNIC “LAZAR EDELEANU”, Municipiul Ploiesti
B-dul Petrolului, nr. 14
Pedagog CRACIUN Adrian, mobil 0722161879
Candidatii care vor fi cazati trebuie sa aduca avizul epidemiologic, eliberat de medicul de familie cu maxim 48 de ore inainte de inceperea cazarii.
Cazarea se realizeaza pe baza unei confirmari de inscriere eliberata dupa depunerea dosarului de inscriere la centrul de examen.


Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5.070/2016 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de Bacalaureat – 2017

Manualul de proceduri pentru organizarea si desfasurarea probelor de evaluare a competentelor lingvistice si digitale

Examenul de bacalaureat național – 2017 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat – 2011, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat 2011 vezi aici , cu modificările ulterioare, și cu prevederile prezentului ordin.