Bacalaureat sesiunea speciala 2019

REZULTATELE EXAMENULUI DE BACALAUREAT Sesiunea specială 2019 – dupa contestatii


REZULTATELE EXAMENULUI DE BACALAUREAT- Sesiunea specială 2019, inainte de contestatii

Anunt contestatii


Proba D de evaluarea a competenţelor digitale


Proba C de evaluarea a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţionalăstudiată pe parcursul învăţământului liceal

- anunt proba C

- Repartitia candidatilor- PROBA SCRISĂ/PROBA DE ÎNŢELEGERE A UNUI TEXT AUDIAT

- Repartitia candidatilor -proba orala


PROCES VERBAL pentru recunoaşterea şi echivalarea rezultatului obţinut la examen cu recunoaştere internaţională CU proba de evaluare a competenţei lingvistice – proba C

PROCES VERBAL pentru recunoaşterea şi echivalarea rezultatului obţinut la examen cu recunoaştere internaţională CU proba de evaluare a competenţelor digitale- proba D


Proba A de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – 20 mai 2019

  1. REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR- 20 mai 2019
  2. Candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate în original şi instrumente de scris cu cerneală sau pastă de culoare albastră. Candidaţii se vor prezenta la centrul de examen cu jumătate de oră înainte de ora programată.

Important:

Extras din Ordinul MEN nr. 4830 /30.08.2018 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2019


Adresa MEN nr. 31671/09.05.2019 + Lista nominala a absolventilor de liceu care sustin examenul de bacalaureat in sesiunea speciala+ Procedura cu privire la documentele tip de inscriere la examenul de bacalaureat


Centru de inscriere si de examen:

COLEGIUL NATIONAL “MIHAI VITEAZUL”, Municipiul Ploiesti

B-dul Independentei, nr. 8, telefon-fax 0244595952

Programul de inscriere la bacalaureatul special: 16-17 mai 2019 intre orele 8 – 16.

Centru de cazare:

Liceul Tehnologic “LAZAR EDELEANU”, Municipiul Ploiesti – elevii din lista MEN nr. 30728-17.04.2019
B-dul Petrolului, nr. 14
Persoana de contact: Prof. Tanase Elena-Violeta  -nr. tel.  0723212832

COLEGIUL  “SPIRU HARET”, Municipiul Ploiesti – elevii din lista MEN nr. 31664-8.05.2019
B-dul Petrolului, nr. 14
Persoana de contact: pedagog Nita Petrica tel 0732771597

Candidatii care vor fi cazati trebuie sa aduca avizul epidemiologic, eliberat de medicul de familie cu maxim 48 de ore inainte de inceperea cazarii.
Cazarea se realizeaza pe baza unei confirmari de inscriere eliberata dupa depunerea dosarului de inscriere la centrul de examen.


Adresa MEN nr. 31671/09.05.2019 + Lista nominala a absolventilor de liceu care sustin examenul de bacalaureat in sesiunea speciala+ Procedura cu privire la documentele tip de inscriere la examenul de bacalaureat


Lista olimpiadelor si concursurilor internationale, bacalaureat 2019

OMEN nr. 3184_18.02.2019 privind aprobarea calendarului sesiunii speciale de bacalaureat 2019

OMEN 4830 din 30 august 2018 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat 2019.pdf

Examenul de bacalaureat național – 2019 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat – 2011, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat 2011 vezi aici , cu modificările ulterioare, și cu prevederile prezentului ordin.