Bacalaureat sesiunea speciala 2018


Proceduri competente lingvistice si digitale

Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale  nr. 4792/2017 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de Bacalaureat – 2018

Examenul de bacalaureat național – 2018 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat – 2011, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat 2011 vezi aici , cu modificările ulterioare, și cu prevederile prezentului ordin.