Bacalaureat sesiunea speciala 2018


Tabel nominal cu candidații care au depus documente pentru recunoaşterea şi echivalarea rezultatului obţinut la concursuri / olimpiade școlare internaționale recunoscute de către MEN conform art 4 din OMECTS nr. 4799/31.08.2010

Proba D de evaluare a competenţelor digitale


Proba C de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal


Proba A de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română


Centru de inscriere si de examen:

COLEGIUL NATIONAL “MIHAI VITEAZUL”, Municipiul Ploiesti

(B-dul Independentei, nr. 8, telefon-fax 0244595952)

Centru de cazare:

COLEGIUL SPIRU HARET, Municipiul Ploiesti

Ploiești, str. Constructorilor, nr. 8

Administrator-persoana de contact:Sandulescu Violeta tel. 0729951250

Candidatii care vor fi cazati trebuie sa aduca avizul epidemiologic, eliberat de medicul de familie cu maxim 48 de ore inainte de inceperea cazarii.

Cazarea se realizeaza pe baza unei confirmari de inscriere eliberata dupa depunerea dosarului de inscriere la centrul de examen.Proceduri competente lingvistice si digitale

Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale  nr. 4792/2017 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de Bacalaureat – 2018

Examenul de bacalaureat național – 2018 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat – 2011, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat 2011 vezi aici , cu modificările ulterioare, și cu prevederile prezentului ordin.