EXAMEN DE BACALAUREAT 2021

Examenul național de bacalaureat 2021 se va desfăşura în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat – 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010), şi cu prevederile ordinului de ministru nr. 5.453/31.08.2020.

► NOU! Programe pentru susținerea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat (anul școlar 2020 – 2021)

► Calendar examen național bacalaureat 2021 (ambele sesiuni)

Ordin nr. 6.063/24.11.2020 pentru modificarea anexei nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat


BACALAUREAT 2020

Ordin 4.950/2019 organizare + desfășurare examen Bacalaureat 2020

Examenul național de Bacalaureat 2020 se va desfăşura în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat – 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de Bacalaureat – 2011, cu modificările ulterioare), şi cu prevederile ordinului de ministru atașat.

  • Modele orientative de subiecte pentru examenul național de Bacalaureat 2020 vor fi disponibile aici (începând cu luna noiembrie).

BACALAUREAT 2019

Examenul național de Bacalaureat 2019 se va desfăşura în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat – 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de Bacalaureat – 2011, cu modificările ulterioare), şi cu prevederile ordinului de ministru Nr. 4830/2018 din 30 august 2018 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2019


BACALAUREAT 2018

Proceduri competente lingvistice si digitale

Calendar bacalaureat 2018

Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 4792/2017 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de Bacalaureat – 2018


EXAMEN DE BACALAUREAT 2017

Manualul de proceduri pentru organizarea si desfasurarea probelor de evaluare a competentelor lingvistice si digitale

Centre de bacalaureat- sesiunea august-septembrie 2017


Centre de bacalaureat – sesiunea iunie-iulie 2017

Centre de examen – sesiunea iunie-iulie 2017


Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5.070/2016 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de Bacalaureat – 2017

Examenul de bacalaureat național – 2017 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat – 2011, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat 2011 vezi aici , cu modificările ulterioare, și cu prevederile prezentului ordin.


EXAMEN DE BACALAUREAT 2016

OMENCS nr. 3682/22.04.2016 pentru modificarea Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.219/2010 privind recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale cu probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, respectiv de evaluare a competențelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat
- OMENCS nr. 3682/22.04.2016

- ANEXA_ORDIN_3682_22.04.2016


Centre de examen – sesiunea august-septembrie 2016


Planificarea probei de evaluare a competentelor lingvistice_toate sesiunile_2016

Manualul de proceduri pentru organizarea si desfasurarea probelor de evaluare a competentelor lingvistice si digitale
Procedura_documente_inscriere_bacalaureat_2016


Sesiunea iunie-iulie 2016

Centre de Bacalaureat pentru evaluarea competentelor lingvistice si digitale
Centre de examen pentru probele scrise
Centre de evaluare
LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII “SFANTUL APOSTOL ANDREI”, MUNICIPIUL PLOIESTI
LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV SI DE SERVICII VICTOR SLAVESCU, MUNICIPIUL PLOIESTI
LICEUL TEHNOLOGIC “1 MAI” , MUNICIPIUL PLOIESTI


Precizari examene


  1. Ordin MECȘ nr. 5080/31.08.2015 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național – 2016
  2. Calendarul examenului de bacalaureat 2016

Competente digitale și lingvisticeSESIUNEA SPECIALĂ DE BACALAUREAT – 2014

Rezultate bacalaureat 2014 – sesiunea speciala

Rezultate contestatii

Rezultate bacalaureat 2014 – sesiunea speciala – înainte de contestații*Nou! 29.05.2014 Anunț important în atenția candidaților la examenul de bacalaureat 2014 – sesiunea specialăCompetenţe lingvistice şi digitale – rezultate


Anunţ important!

În urma verificării documentelor depuse de candidaţi pentru recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la concursurile / olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de către MEN cu probele scrise, au fost respinse următoarele cereri, astfel:
a) motivaţie: olimpiada nu este în LISTA OLIMPIADELOR ȘI CONCURSURILOR INTERNAȚIONALE pentru care se aplică prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat 2011, art 4. alin. (2) din anexa 2 la OMECTS nr. 4799/31.08.2010, valabilă și pentru anul 2014
1. CUCEU B.I. ANDREI ALEXANDRU
2. CRĂCIUN P. IUSTINA
3. MIRIŢESCU M. CĂTĂLINA ANA
4. TELECAN I.D. TEODORA
b) motivaţie: rezultatul nu a fost obţinut la disciplina pentru care se solicită echivalare
1. MUSCĂ C.V. PAUL GABRIEL

Pentru consultare, lista olimpiadelor este disponiblă la adresa www.edu.ro :: LISTA OLIMPIADELOR ȘI .CONCURSURILOR INTERNAȚIONALE pentru care se aplică prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat 2011, art 4. alin. (2) din anexa 2 la OMECTS nr. 4799/31.08.2010, valabilă și pentru anul 2014


Documente necesare inscrierii la sesiunea speciala de bacalaureat 2014


Centru de inscriere si de examen:

COLEGIUL NATIONAL “MIHAI VITEAZUL”, Municipiul Ploiesti
B-dul Independentei, nr. 8, telefon-fax 0244595952

PROGRAMUL ZILELOR DE INSCRIERE A CANDIDATILOR IN CENTRUL DE EXAMEN
- SAMBATA, 17.05.2014, INTRE ORELE 09.00 -19.00, LA SECRETARIATUL CENTRULUI DE EXAMEN
- DUMINICA, 18.05.2014, INTRE ORELE 09.00 – 14.00, LA SECRETARIATUL CENTRULUI DE EXAMEN

Centru de cazare:

COLEGIUL TEHNIC “LAZAR EDELEANU”, Municipiul Ploiesti
B-dul Petrolului, nr. 14
Pedagog CRACIUN Adrian, mobil 0722161879
Candidatii care vor fi cazati trebuie sa aduca avizul epidemiologic, eliberat de medicul de familie cu maxim 48 de ore inainte de inceperea cazarii.
Cazarea se realizeaza pe baza unei confirmari de inscriere eliberata dupa depunerea dosarului de inscriere la centrul de examen.


Lista nominală a absolvenţilor de liceu care fac parte din loturilor naţionale de pregătire pentru competiţiile internaţionale pe discipline şcolare, ce pot susţine examenul de bacalaureat – sesiune specială, 2014
Lista nominală a absolvenţilor de liceu care fac parte din loturilor naţionale de pregătire pentru competiţiile sportive internaţionale, ce pot susţine examenul de bacalaureat – sesiune specială, 2014
Lista de completare a listelor absolvenţilor de liceu care fac parte din loturilor naţionale de pregătire pentru competiţiile internaţionale pe discipline şcolare şi sportive, ce pot susţine examenul de bacalaureat – sesiune specială, 2014

ORDIN nr. 3289/11.04.2014 privind sesiunea specială de bacalaureat 2014, pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile naţionale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale

Calendarul sesiunii speciale de bacalaureat 2014, pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile naţionale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale, anexă la OMEN nr. 3289/11.04.2014