ROSE – (Romania Secondary Education)

Proiectul privind învățământul secundar superior – ROSE (Romania Secondary Education), este derulat de Ministerul Educației și Cercetării, în perioada 2015-2022, fiind finanțat printr-un împrumut de la Banca Mondială, ratificat prin legea 234/2015.

Proiectul  are ca obiective: reducerea ratei de abandon școlar în licee și primul an de universitate, creșterea ratei de absolvire și îmbunătățirea performanței la examenul de bacalaureat, și îmbunătățirea tranziției către învățământul superior.

Schema de granturi pentru licee se adresează elevilor și profesorilor din învățământul public liceal și are ca obiective principale:

◼ Îmbunătățirea participării la educație a elevilor de liceu,

◼ Reducerea abandonului școlar în rândul elevilor din ciclul liceal,

◼ Îmbunătățirea participării și a performanțelor absolvenților de liceu, la examenul de bacalaureat,

◼ Îmbunătățirea prestației profesionale a profesorilor, principala resursă pentru asigurarea calității educației. ROSE reprezintă un complex de intervenții, cu implicații la toate palierele instituției de învățământ:

◼ Managementul educațional – prin formarea și dezvoltarea capacității de gestionare a finanțării, stabilirea priorităților de intervenție, formarea resurselor umane,

◼ Managementul clasei – adaptarea relației profesor – elevii la nevoile generației actuale, pentru stimularea motivației, a interesului pentru învățare și formarea de atitudini necesare pentru tranziția de la școală la viața de adult,

◼ Management personal – consiliere, coaching al tuturor actorilor implicați în educație – elevi și profesori.

EVENIMENTE

ROSE – Conferința județeană Prahova, 06 februarie 2020

În 6 februarie 2020, sala de consiliu a Inspectoratului Școlar Județean Prahova a găzduit prima Conferință județeană ROSE. Moderatorii evenimentului au fost domnul Radu Jugureanu, Team leader ROSE și Cristian Silviu Mirescu, expert UMPFE. Au participat directorii celor 20 de licee cu granturi ROSE în implementare, alături de colegii lor: profesori din echipele de implementare, contabili, responsabili cu achizițiile. De asemenea, la eveniment a participat prof. Constantin Pisău, inspector școlar general, alături de alți inspectori.

Documentele conferinței