EOSLATP

EVALUATION OF SCHOOL LEADERSHIP AND TEACHING PRACTICE” (EOSLATP)

2015-1-ES01-KA201-015972

ERASMUS NEWSLETTER_2_Martie_2016 V3

Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova este partener al Inspectoratului Educaţiei din Țara
Bascilor-Spania în cadrul programului ERASMUS+ „Evaluation of school leadership and
teaching practice”(Evaluarea directorilor şi a cadrelor didactice). Proiectul a debutat în luna
septembrie 2015 având ca parteneri şi inspectoratele din Portugalia, Lituania si Italia,
Universitatea Cumbria-Marea Britanie si Universitatea din Cipru.

Descrierea proiectului

Pornind de la importanţa rolurilor directorilor unităților de învățământ şi a cadrelor didactice
în ceea ce priveşte  furnizarea unui învățământ de calitate sub toate aspectele, conform
politicilor educaționale europene, Inspectoratul Educaţiei din Ţara Bascilor- Spania a inițiat
Proiectul „Evaluation of school leadership and teaching practice”(Evaluarea directorilor şi a
cadrelor didactice) în cadrul programului european ERASMUS+.
Un învățământ de calitate nu poate fi furnizat decât de oameni de calitate, de oameni cu
competente profesionale deosebite, de oameni dornici să se autodepăşească prin formare şi
dezvoltare profesională continuă, de oameni care conştientizează că printr-o autoevaluare
corectă şi  printr-o  evaluare  formativă, constructivă, competenţele lor profesionale  se vor
îmbunătăţi şi prin urmare, centrul universului sistemului de învățământ din orice țară–
ELEVUL- va beneficia de o educație excepțională.
Durata proiectului

Proiectul se derulează pe perioada 01.09.2015-31.08.2017
Obiectivele proiectului
1. Identificarea criteriilor, indicatorilor, strategiilor, dovezilor şi a exemplelor  de bune
practici referitoare la  evaluarea directorilor şi a cadrelor didactice.
2. Furnizarea  inspectoratelor şi unităţilor de învățământ a unor strategii şi instrumente de
evaluare comune, încadrate în dimensiunea europeană .
3. Furnizarea unor instrumente on-line care vor fi utilizate pentru formarea inspectorilor,
directorilor, cadrelor didactice în ceea ce priveşte procesul de autoevaluare/evaluare.
4. Furnizarea grupului țintă a  unei baze de date cu centre de formare, universități şi
informații utile pentru alegerea  unor programe de formare dorite.
5. Promovarea dimensiunii europene a tuturor activităţilor proiectului care vin în sprijinul
tuturor partenerilor şi a altor țări,  diseminarea tuturor propunerilor, concluziilor si a
rezultatelor finale obţinute prin implementarea proiectului.

Rezultate finale
1. Rapoarte comparative referitoare la evaluarea directorilor si a profesorilor din fiecare
2. Ghidul evaluării directorilor (School Leadership Assessment Guide)
3. Ghidul evaluării cadrelor didactice (Teaching Practice Assessment Guide)
4. Curs moodle – „Procesul de evaluare a cadrelor didactice”

Activitățile proiectului

1. Diseminarea proiectului; pe parcursul celor 2 ani de implementare a proiectului fiecare partener va disemina , conform unei planificări, obiectivele proiectului, conținutul programului de formare, concluziile şi rezultatele obținute în urma întâlnirilor transnaționale, rezultatele finale (curs moodle, analize, rapoarte, ghiduri).
2. Intâlniri transnaționale ale partenerilor.
3. Elaborarea si completarea  chestionarelor inițiale pentru analiza sistemelor de evaluare a directorilor si a profesorilor.
4. Analiza chestionarelor în cadrul întâlnirilor partenerilor.
5. Sesiune de formare a echipelor de proiect din fiecare țară parteneră în cadrul Universității din Cumbria, Marea Britanie.
6. Elaborarea cursului de formare (moodle)  – „Procesul de evaluare a cadrelor didactice”.
7. Postarea/ încarcarea cursului de formare pe platforma   proiectului si utilizarea acestuia de către fiecare partener.
8. Elaborarea ghidurilor –„Evaluarea directorilor”(School Leadership Assessment Guide), „Evaluarea cadrelor didactice”( Teaching Practice Assessment Guide) si traducerea lor in limba maternă a  fiecărui partener.
9. Elaborarea rapoartelor finale.
10. Conferința de lansare si Conferința finală  internațională – Bilbao- Ţara Bascilor Spania.

Echipa de proiect

NCOLAE OPREA ANGELESCU- Inspector Şcolar General
HORIA VICTOR TOMA               – Inspector  Şcolar General Adjunct
LACRIMIOARA COJOIANU       – Inspector şcolar pentru management instituţional
AUREL GRAUR                          – Inspector şcolar pentru proiecte educaţionale