Olimpiada de fizică – 2019

Etapa județeană a Olimpiadei de fizică, gimnaziu și liceu, va avea loc sâmbătă, 23 februarie 2019, la Colegiul „Spiru Haret”, municipiul Ploiești

Calificarea elevilor la etapa națională se face prin sistem competițional, avînd următoarele două criterii generale de calificare:
- Ierarhizarea în ordine descrescătoare a punctajului total obținut la etapa județeană;
- Punctajul obținut de un elev să reprezinte cel puțin 50% din punctajul maxim posibil al probei.

Departajarea elevilor care au obtinut punctaje totale egale la etapa pe şcoală, locală, etapa judeţeană/ a sectoarelor municipiului Bucureşti se realizează de regulă, pe baza ierarhiei dificultălii problemelor ce constituie subiectul dat la fiecare clasă.
- Departajarea elevilor care au obtinut punctaje totale egale se va face astfel:
a) în functie de punctajul obținut la problema cea mai dificilă;
b) în cazul mentinerii egalitătii, se va lua în considerare punctajul obtinut la problema imediat următoare ca dificultate;
- În cazul menținerii în continuare a egalității:
a) la etapele pe şcoală şi respectiv locală comisiile pot elabora criterii specifice de departajare.
b) la etapa judeţeană/ a sectoarelor/ municipiului Bucureşti comisiile pot elabora criterii specifice de departajare care, de regulă, vor tine cont de: punctajul obtinut la etapa precedentă, de performanta elevului obtinută la etapa internatională, natională şi respectiv probele de selectie din cadrul olimpiadelor care au avut ca probă de concurs fizica, desfăşurate în perioada cuprinsă între finalul cursurilor din anul şcolar precedent şi până la data desfăşurării competiţiei, etapa națională a concursului național “Impuls Perpetuum”, etapele naționale din anul școlar curent ale concursurilor “Evrika” și “Vrânceanu Procopiu”.

REGULAMENTUL SPECIFIC PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂSURAREA OLIMPIADEI DE FIZICĂ – AN ȘCOLAR 2018-2019
ANEXĂ LA REGULAMENTUL OLIMPIADEI DE FIZICĂ – PROGRAMELE PENTRU CONCURSURILE DE FIZICĂ AN ŞCOLAR 2018–2019