Mobilitatea personalului didactic

Actualizare 30 ianuarie 2020

Mobilitatea personalului didactic (preluare de pe www.edu.ro)
Alte documente:
ORDIN pentru modificarea Metodologiei privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul 2021-2022, aprobatä prin OMEC nr. 5991/2020
ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 5991_2020 – Publicare 23 Noiembrie 2020


Actualizare 11 februarie 2020

1. Metodologie mobilitate 5259/2019

2. Fise evaluare pentru urmatoarele etape: completare norma, restrangere de activitate, pretransfer, detasare la cerere

_______________________________________________________________

GRAFICUL INSPECTIILOR SPECIALE LA CLASA


LISTA POSTURILOR VACANTE/ REZERVATE PENTRU ANUL SCOLAR 2018-2019_actualizata la 19 aprilie 2018

LISTA CADRELOR DIDACTICE CARE S-AU INSCRIS LA ETAPA DE PRETRANSFER IN ALT JUDET

CONCURS TITULARIZARE_2018_DOCUMENTE_PROGRAM PRIMIRE DOSARE_FISA_CERERE

LISTA POSTURI_30.03.2018

Modele cereri mobilitate_2018

CALENDAR MOBILITATE MARTIE 2018 – IULIE 2018A fost lansat site-ul TITULARIZARE 2018.
http://titularizare.edu.ro/2018/

Metodologia privind mobilitatea personalului didactic din invatamântul preuniversitar în anul 2018-2019


Modificare metodologie si calendar; OMEN nr. 3017, din 08 ianuarie 2018


Ordinea etapelor de mobilitate an scolar 2018-2019


Fișele de mobilitate (pentru completări catedra, restrângere, pretransfer, detașare) aprobate în ședința Consiliului de administrație din 18.01.2018


LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE PENTRU ANUL SCOLAR 2017-2018 (25 august 2017)

Model_de_cerere_2017_inscriere la   concurs CJ

Model_de_cerere_2017_inscriere la   concurs la nivel unitate scolara

CALENDARUL MIŞCĂRII PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DIN JUDEŢUL PRAHOVA ÎN PERIOADA 21.08.2017 – 08.09.2017

TITULARIZARE 2017_REPARTIZARE_26 IULIE 2017

REZULTATELE FINALE OBTINUTE DE CANDIDATII PARTICIPANTI LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE, REZERVATE DIN 12 IULIE 2017

LISTA POSTURILOR/ CATEDRELOR VACANTE REZERVATE PENTRU ANUL SCOLAR 2017-2018, ACTUALIZATA LA 15 MAI 2017

-LISTA POSTURI 15_05_2017.pdf

-POSTURI_TITULARIZABILE_15052017.pdfPRECIZĂRI PRIVIND DEPUNEREA CERERILOR, INSOŢITE DE DOCUMENTELE SOLICITATE IN ACESTEA, DE CĂTRE CADRELE DIDACTICE CARE PARTICIPĂ LA ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMŢIT ÎNTRE UNITĂŢILE DE ÎNV ĂŢĂMÂNT SESIUNEA 2017


Criterii_specifice_pretransfer_final_febr 2017


LISTA POSTURILOR/ CATEDRELOR VACANTE REZERVATE PENTRU ANUL SCOLAR 2017-2018, ACTUALIZATA LA 02 MARTIE 2017


Fise de evaluare 2017


ORDIN Nr. 3151/2017 din 31 ianuarie 2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017 – 2018


OM 3086/2017 Centralizator discipline, domenii, specializări 2017


OMENCS Nr. 5739/14.11.2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018


Concurs directori 2016


Inspectii speciale la clasa


Site-uri utile:

www.titularizare.edu.ro

www.subiecte.edu.ro/2015/titularizare

LISTA POSTURILOR VACANTE/ REZERVATE PENTRU ANUL SCOLAR 2016-2017 PUBLICATA LA 12 MAI 2016


Model aviz_detasare in alt judet


MODEL COMPLETARE CERERE INSCRIERE CONCURS_SESIUNEA 2016
MODEL COMPLETARE FISA_ INSCRIERE CONCURS_SESIUNEA 2016


PRECIZARI CONCURS 2016


EXTRAS METODOLOGIE 5559/ 2016_CAPITOLUL CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE SESIUNEA 2016
FISA INSCRIERE CONCURS_2016


Actualizat la 16/05/2016, 12:21:35 am.


Lista posturi 27.04.2016


Adresa pretransfer nr. 110/8.04.2016


Listă candidati care au solicitat aviz de pretransfer 2016 din alte judete


LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE PENTRU ANUL SCOLAR 2016-2017

LISTA CU PUNCTAJELE OBTINUTE DE CANDIDATII PARTICIPANTI LA ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMTIT INTRE UNITATI DE INVATAMANT, SESIUNEA 2016

(publicat 1.04.2016)


In atentia candidatilor participanti la etapa de pretransfer

PRECIZARI PRETRANSFER 2016

Cerere AVIZ PRETRANSFER ALTE JUDETE 2016

Adeverinta structura postului_2016FISE DE EVALUARE A ACTIVITATII METODICO-ŞTIINŢIFICE utilizate pentru completări, restrangeri de activitate, pretransfer consimțit și detașare

- fisa evaluare educatoare

-fisa evaluare învățator

-fișa evaluare profesor

-fișa evaluare profesori artă

- fisa evaluare invățamânt special si integrat

-fișa evaluare profesor discipline tehnice

-fisa evaluare profesori educație fizica

- fisa evaluare palat

- fisa CJAP


METODOLOGIA – CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2016-2017

Centralizator privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, probele de concurs valabile pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, precum si disciplinele pentru examenul national de definitivare in invatamant 2016


METODOLOGIA – cadru privind mobilitatea personalului didactic in anul scolar 2015-2016

Anexă la Ordinul ministrului educației naţionale nr. 4959/02.09.2013


LISTE POSTURI VACANTE

  1. LISTA POSTURI VACANTE-  24 noiembrie  2015
  2. LISTA POSTURI VACANTE-  10 noiembrie  2015
  3. LISTA POSTURI VACANTE-  27 oct 2015
  4. LISTA POSTURI VACANTE-  13 oct 2015
  5. LISTA POSTURI VACANTE-  28 septembrie 2015