Învățământ profesional și tehnic

Ordin privind aprobarea calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2018-2019, precum și a modelelor pentru avizarea de către Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic și unitatea administrativ-teritorială, a Proiectului cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional

OMEN 5360_2017_Calendar cifra de scolarizare IP si ID

01_Final_CNDIPT_ANEXE OMEN 5360_2017_Calendar cifra de scolarizare IP si ID


02_Final_CNDIPT_ANEXE OMEN 5360_2017_Solicitare operator DUAL


03_Final_CNDIPT_ANEXE OMEN 5360_2017_Solicitare operator PROFESIONAL


04_Final_CNDIPT_ANEXE 2_4_OMEN 5360_2017