Consiliul Consultativ

Noutăți

13.10.2017

În ziua de 13 octombrie 2017 a avut loc ședința Consiliului Consultativ al Inspectoratului Școlar Județean Prahova.

Tematica abordată s-a referit la:

1. Starea învățământului prahovean în anul școlar 206/2017;

2. Realități și perspective în învățământul dual din județul Prahova;

După prezentarea materialelor au urmat discuții pe teme de actualitate ale învățământului.

—————————————————————————————————————————-

1. Decizie privind componența Consiliului Consultativ al Inspectoratului Școlar Județean Prahova

2. Calendarul și tematica întrunirilor Consiliului Consultativ al ISJ Prahova

3. Regulament intern privind organizarea Consiliului Consultativ al Inspectoratului Școlar Județean Prahova

4. Ordin nr. 5530 privind aprobarea regulamentului – cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare