Legislatie Examene nationale - 2016 Mobilitate
formare Primar
Primar Primar

ANUNTURI IMPORTANTE

ANUNT

 

Inspectoratul Scolar Judetean Prahova anunta organizarea concursului pentru ocuparea functiilor vacante de director si de director adjunct din toate unitatile de învatamânt de stat din judetul Prahova (conform tabelului care însoteste acest anunt).

 

Concursul se organizeaza în baza Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de învatamânt preuniversitar, aprobate prin OMENCS nr. 5080 / 31 august 2016.

La concursul pentru ocuparea functiei vacante de director sau de director adjunct din unitatile de învatamânt de stat pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:

a) au absolvit cu diploma de licenta/absolvire studii universitare, respectiv, în cazul concursului de ocupare a functiei de director în gradinite sau de director adjunct din unitati de învatamânt, studii universitare pedagogice/de institutori ori au absolvit cu diploma de licenta/absolvire studii universitare;

b) sunt membre ale corpului national de experti în management educational, conform prevederilor art. 246 alin. (3) si art. 257 alin. (1) din Legea educatiei nationale nr.1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare;

c) sunt titulare în învatamântul preuniversitar, având încheiat contract de munca pe perioada nedeterminata, au cel putin gradul didactic II sau titlul stiintific de doctor în domeniul în care îsi desfasoara activitatea;

d) dovedesc calitati profesionale, manageriale si morale, reflectate prin calificativele "Foarte bine" primite în ultimii 4 ani scolari lucrati efectiv la catedra în functii didactice sau în functii de conducere din unitati de învatamânt/inspectorate scolare/casele corpului didactic/Palatul National al Copiilor/Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice ori în functii de îndrumare si control din inspectorate scolare/ functii de specialitate specifice Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, indiferent de perioada în care si-au desfasurat activitatea;

e) nu au fost sanctionate disciplinar în ultimii 4 ani scolari anteriori anului desfasurarii concursului, lucrati efectiv la catedra, în functii didactice sau în functii de conducere din unitati de învatamânt/inspectorate scolare/casele corpului didactic/Palatul National al Copiilor/Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice ori în functii de îndrumare si control din inspectorate scolare/functii de specialitate specifice în Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, indiferent de perioada în care si-au desfasurat activitatea;

f)  nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o functie de conducere în învatamânt prin hotarâre judecatoreasca definitiva de condamnare penala;

g) sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea functiei, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare;

h)  nu au avut statutul de „lucrator al Securitatii” sau „colaborator al Securitatii”.

    

Dosarele candidatilor se vor depune electronic, în perioada 13 septembrie – 2 octombrie 2016, conform Procedurii de înscriere electronica a candidatilor pentru ocuparea functiilor vacante de director / director adjunct din unitatile de învatamânt preuniversitar de stat, care va fi disponibila pe site-ul inspectoratului scolar judetean www.isj.ph.edu.ro. Dosarele de înscriere vor fi constituite cu respectarea stricta a prevederilor art. 9 alin. (1) din Metodologia aprobata prin OMENCS nr. 5080 / 31 august 2016.

Proba scrisa va avea loc în data de 12 octombrie 2016.

Probele de interviu si de evaluare a curriculum-ului vitae se vor desfasura în perioada 17 octombrie - 17 noiembrie 2016, în locatiile stabilite de inspectoratul scolar.

Metodologia de concurs, bibliografia-cadru pentru concurs, fisele posturilor pentru director si director-adjunct, lista functiilor vacante si lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afi?eaza la sediul si pe site-ul inspectoratului scolar.

Informatii suplimentare se pot obtine la nr. de telefon 0244577699, de luni pâna vineri, între orele 9.00 – 16.00.

Lista functiilor de director/ director adjunct scoase la concurs


Calendarul desfasurarii concursului pentru ocuparea functiilor de director/ director adjunct


O R D I N 5080, al MENCS, pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de învatamânt preuniversitar


Ordin 147_3177


Adresa_807_MCA_2016


PROCEDURA DE ÎNSCRIERE ELECTRONICA A CANDIDATILOR PENTRU OCUPAREA FUNCTIILOR VACANTE DE DIRECTOR / DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITATILE DE ÎNVATAMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT
Puteti consulta toate informatiile pe site-ul Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice

Tot ce trebuie sa stii despre concursurile pentru directorii de scoli


Modele itemi proba scrisa concurs directori


„Optiunile de educatie si formare profesionala ale absolventilor de clasa a VIII-a” - Document concept al MENCS

Informatii suplimentare:
http://www.edu.ro/index.php/pressrel/24394
http://www.alegetidrumul.ro/noutati/info_ipt/ministerul-educatiei-a-lansat-in-dezbatere-publica-optiunile-de-educatie-si-formare-profesionala-ale-absolventilor-de-clasa-a-viii-a

Ghidul candidatului - Admiterea in invatamantul liceal si profesional cu durata de 3 ani, 2016


Tabel nominal cuprinzand punctajele candidatilor înscrisi la concursul pentru acordarea gradatiei de merit - sesiunea 2016


LISTA PERSONAL ISJ Prahova in anul scolar 2015-2016

Rezultate contestatii - Examen bilingv - mai 2016

Loturile judetului Prahova la etapa nationala a olimpiadelor si concursurilor scolare 

Unitati de invatamant particulare din judetul Prahova acreditate/autorizate la data de 1 aprilie 2016

RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI PRAHOVEAN IN SEMESTRUL I, ANUL SCOLAR 2015 - 2016


Raport privind activitatea Casei Corpului Didactic Prahova pe semestrul I 2015-2016

RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI PRAHOVEAN IN ANUL SCOLAR 2014-2015 Noutati 


Informatii referitoare la echivalarea studiilor efectuate in strainatate

vezi toata stirea

24 Octombrie 2016 - Rezultatele inregistrate in urma desfasurarii probelor concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar

Pe 24 octombrie 2016, s-au inregistrat urmatoarele rezultate (conform documentelor anexate): Rezultatele inregistrate pe 24 octombrie 2016 (In curs de actualizare) vezi toata stirea

LISTA POSTURILOR/ CATEDRELOR VACANTE REZERVATE VACANTATE IN TIMPUL ANULUI SCOLAR 2016-2017- SEDINTA PUBLICA 25 OCTOMBRIE 2016

MARTI, 25 OCTOMBRIE 2016, ORA 14.00 VA AVEA LOC SEDINTA PUBLICA DE REPARTIZARE A POSTURILOR/ CATEDRELOR VACANTATE IN TIMPUL ANULUI SCOLAR vezi toata stirea

TABEL NOMINAL INSCRISI - DEFINITIVAT 2017

In atasament gasiti tabelul nominal cu persoanele inscrise in vederea sustinerii examenului national de definitivare in invatamant, sesiunea 2017 si rezultatul validarii fiselor de inscriere. Cadrele vezi toata stirea

S-a dat startul depunerii FORMULARELOR DE APLICATIE pentru proiectele ce vor fi cuprinse în Calendarele Activitatilor Educative 2017!

vezi toata stirea

21 Octombrie 2016 - Rezultatele inregistrate in urma desfasurarii probelor concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar

Pe 21 octombrie 2016, s-au inregistrat urmatoarele rezultate (conform documentelor anexate): Rezultatele inregistrate pe 21 octombrie 2016 (In curs de actualizare) vezi toata stirea

20 Octombrie 2016 - Rezultatele inregistrate in urma desfasurarii probelor concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar

Pe 20 octombrie 2016, s-au inregistrat urmatoarele rezultate (conform documentelor anexate): Rezultatele inregistrate pe 20 octombrie 2016 (In curs de actualizare) vezi toata stirea

CERTIFICATE DEFINITIVAT - SESIUNEA 2016

Cadrele didactice care au obtinut DEFINITIVATUL in sesiunea 2016 vor aduce luni, 24 octombrie 2016, intre orele 10.30 - 15.30, cate 2 fotografii 3x4 cm, in vederea completarii certificatelor de vezi toata stirea

VALIDARE FISE DE INSCRIERE PENTRU DEFINITIVAT, SESIUNEA 2017

Vineri, 21 octombrie 2016, intre orele 10.00 - 14.00, are loc validarea fiselor de inscriere pentru sustinerea examenului national de definitivare in invatamant, sesiunea 2017. Validarea se face vezi toata stirea

REZULTATE SELECTIE METODISTI ISJ PRAHOVA - sesiunea octombrie 2016

In atasament gasiti rezultatele ob?inute în urma selec?iei metodi?tilor Inspectoratului ?colar al Jude?ului Prahova, sesiunea octombrie 2016. Candidatii declarati admisi sunt invitati sa se inscrie vezi toata stirea

19 Octombrie 2016 - Rezultatele inregistrate in urma desfasurarii probelor concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar

Pe 19 octombrie 2016, s-au inregistrat urmatoarele rezultate (conform documentelor anexate): Rezultatele inregistrate pe 19 octombrie 2016 (In curs de actualizare) vezi toata stirea

18 Octombrie 2016 - Rezultatele inregistrate in urma desfasurarii probelor concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar

Pe 18 octombrie 2016, s-au inregistrat urmatoarele rezultate (conform documentelor anexate): Rezultatele inregistrate pe 18 octombrie 2016 (In curs de actualizare) vezi toata stirea

17 Octombrie 2016 - Rezultatele inregistrate in urma desfasurarii probelor concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar

Azi, 17 octombrie 2016, s-au inregistrat urmatoarele rezultate (conform documentelor anexate): Rezultatele inregistrate pe 17 octombrie 2016 (In curs de actualizare) vezi toata stirea

Precizari importante pentru candidatii care sustin probele de analiza/evaluare CV si interviu-concurs directori director adjunct

In atentia candidatilor inscrisi la concursul pentru ocuparea functiilor vacante de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar din judetul Prahova Precizari vezi toata stirea

LISTA POSTURILOR VACANTATE DIN DIFERITE MOTIVE ( CONCEDII INGRIJIRE COPIL, DEMISII, CONCEDII FARA PLATA, DEGREVARE DIRECTORI) LA 14 OCTOMBRIE 2016

LISTA POSTURILOR VACANTATE DIN DIFERITE MOTIVE ( CONCEDII INGRIJIRE COPIL, DEMISII, CONCEDII FARA PLATA, DEGREVARE DIRECTORI) LA 14 OCTOMBRIE 2016 SEDINTA PUBLICA PENTRU REPARTIZAREA ACESTOR vezi toata stirea


Proiecte ISJ

Proiect CORAI

Centre de incluziune socio-profesionala a tinerilor aflati in situatie de risc

Proiect CORAI

Centres of socio-professional inclusion of teenagers at risk

Action Antibullying
Antibullying strategies in schools


LeTe Em

Learners, Teachers and Employers (LeTeEm)


The Digital Children’s Folksongs for Language and Cultural Learning (Folk DC)Calitate in educatie

Ed 2.0 Work
Competente pentru o piata a muncii

Europa, casa noastra
 

© Copyright ISJPH 2009