Legislatie Examene nationale - 2016 Mobilitate
formare Primar
Primar Primar

ANUNTURI IMPORTANTE

ANUNT

 

Inspectoratul Scolar Judetean Prahova anunta organizarea concursului pentru ocuparea functiilor vacante de director si de director adjunct din toate unitatile de învatamânt de stat din judetul Prahova (conform tabelului care însoteste acest anunt).

 

Concursul se organizeaza în baza Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de învatamânt preuniversitar, aprobate prin OMENCS nr. 5080 / 31 august 2016.

La concursul pentru ocuparea functiei vacante de director sau de director adjunct din unitatile de învatamânt de stat pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:

a) au absolvit cu diploma de licenta/absolvire studii universitare, respectiv, în cazul concursului de ocupare a functiei de director în gradinite sau de director adjunct din unitati de învatamânt, studii universitare pedagogice/de institutori ori au absolvit cu diploma de licenta/absolvire studii universitare;

b) sunt membre ale corpului national de experti în management educational, conform prevederilor art. 246 alin. (3) si art. 257 alin. (1) din Legea educatiei nationale nr.1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare;

c) sunt titulare în învatamântul preuniversitar, având încheiat contract de munca pe perioada nedeterminata, au cel putin gradul didactic II sau titlul stiintific de doctor în domeniul în care îsi desfasoara activitatea;

d) dovedesc calitati profesionale, manageriale si morale, reflectate prin calificativele "Foarte bine" primite în ultimii 4 ani scolari lucrati efectiv la catedra în functii didactice sau în functii de conducere din unitati de învatamânt/inspectorate scolare/casele corpului didactic/Palatul National al Copiilor/Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice ori în functii de îndrumare si control din inspectorate scolare/ functii de specialitate specifice Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, indiferent de perioada în care si-au desfasurat activitatea;

e) nu au fost sanctionate disciplinar în ultimii 4 ani scolari anteriori anului desfasurarii concursului, lucrati efectiv la catedra, în functii didactice sau în functii de conducere din unitati de învatamânt/inspectorate scolare/casele corpului didactic/Palatul National al Copiilor/Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice ori în functii de îndrumare si control din inspectorate scolare/functii de specialitate specifice în Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, indiferent de perioada în care si-au desfasurat activitatea;

f)  nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o functie de conducere în învatamânt prin hotarâre judecatoreasca definitiva de condamnare penala;

g) sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea functiei, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare;

h)  nu au avut statutul de „lucrator al Securitatii” sau „colaborator al Securitatii”.

    

Dosarele candidatilor se vor depune electronic, în perioada 13 septembrie – 2 octombrie 2016, conform Procedurii de înscriere electronica a candidatilor pentru ocuparea functiilor vacante de director / director adjunct din unitatile de învatamânt preuniversitar de stat, care va fi disponibila pe site-ul inspectoratului scolar judetean www.isj.ph.edu.ro. Dosarele de înscriere vor fi constituite cu respectarea stricta a prevederilor art. 9 alin. (1) din Metodologia aprobata prin OMENCS nr. 5080 / 31 august 2016.

Proba scrisa va avea loc în data de 12 octombrie 2016.

Probele de interviu si de evaluare a curriculum-ului vitae se vor desfasura în perioada 17 octombrie - 17 noiembrie 2016, în locatiile stabilite de inspectoratul scolar.

Metodologia de concurs, bibliografia-cadru pentru concurs, fisele posturilor pentru director si director-adjunct, lista functiilor vacante si lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afi?eaza la sediul si pe site-ul inspectoratului scolar.

Informatii suplimentare se pot obtine la nr. de telefon 0244577699, de luni pâna vineri, între orele 9.00 – 16.00.

Lista functiilor de director/ director adjunct scoase la concurs


Calendarul desfasurarii concursului pentru ocuparea functiilor de director/ director adjunct


O R D I N 5080, al MENCS, pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de învatamânt preuniversitar


Ordin 147_3177


Adresa_807_MCA_2016


PROCEDURA DE ÎNSCRIERE ELECTRONICA A CANDIDATILOR PENTRU OCUPAREA FUNCTIILOR VACANTE DE DIRECTOR / DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITATILE DE ÎNVATAMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT
Puteti consulta toate informatiile pe site-ul Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice

Tot ce trebuie sa stii despre concursurile pentru directorii de scoli


Modele itemi proba scrisa concurs directori


„Optiunile de educatie si formare profesionala ale absolventilor de clasa a VIII-a” - Document concept al MENCS

Informatii suplimentare:
http://www.edu.ro/index.php/pressrel/24394
http://www.alegetidrumul.ro/noutati/info_ipt/ministerul-educatiei-a-lansat-in-dezbatere-publica-optiunile-de-educatie-si-formare-profesionala-ale-absolventilor-de-clasa-a-viii-a

Ghidul candidatului - Admiterea in invatamantul liceal si profesional cu durata de 3 ani, 2016


Tabel nominal cuprinzand punctajele candidatilor înscrisi la concursul pentru acordarea gradatiei de merit - sesiunea 2016


LISTA PERSONAL ISJ Prahova in anul scolar 2015-2016

Rezultate contestatii - Examen bilingv - mai 2016

Loturile judetului Prahova la etapa nationala a olimpiadelor si concursurilor scolare 

Unitati de invatamant particulare din judetul Prahova acreditate/autorizate la data de 1 aprilie 2016

RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI PRAHOVEAN IN SEMESTRUL I, ANUL SCOLAR 2015 - 2016


Raport privind activitatea Casei Corpului Didactic Prahova pe semestrul I 2015-2016

RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI PRAHOVEAN IN ANUL SCOLAR 2014-2015 Noutati 


Informatii referitoare la echivalarea studiilor efectuate in strainatate

vezi toata stirea

IN ATENTIA PROFESORILOR DE FIZICA

vezi toata stirea

Anunt_Concurs educatie fizica_Scoala de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila

Anunt_Concurs educatie fizica_Scoala de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila vezi toata stirea

Transcrierea declaratiilor de presa sustinute marti, 20 septembrie, de ministrul Educatiei, Mircea Dumitru si Secretarul de stat, Monica Cristina Anisie, pe tema organizarii concursului pentru directorii de scoli

Transcrierea declaratiilor de presa sustinute marti, 20 septembrie, de ministrul Educatiei, Mircea Dumitru si Secretarul de stat, Monica Cristina Anisie, pe tema organizarii concursului pentru vezi toata stirea

LISTA POSTURILOR VACANTATE DIN DIFERITE MOTIVE ( CONCEDII INGRIJIRE COPIL, DEMISII, CONCEDII FARA PLATA, DEGREVARE DIRECTORI) LA 20 SEPTEMBRIE 2016

SEDINTA PUBLICA PENTRU REPARTIZAREA ACESTOR POSTURI DIDACTICE/ CATEDRE VA AVEA LOC MARTI, 20 SEPTEMBRIE 2016, ORA 10.00 LA SEDIUL I.S.J. PRAHOVA, STR. DEMOCRATIEI NR.35 vezi toata stirea

Concurs directori/ directori adjuncti- Adresa MENCS 807/MCA/15.09.2016

Adresa MENCS 807/MCA/15.09.2016 Norme de aplicare a evaluarii curriculum-ului vitae prevazute in anexa 3 la Metodologia de organizare si desfasurare pentru ocuparea functiei de director si director vezi toata stirea

Raport- Verificarea stadiului de pregatire a unitatilor de invatatmant pentru desfasurarea in bune conditii a anului scolar 2016-2017

Raport- Verificarea stadiului de pregatire a unitatilor de invatatmant pentru desfasurarea in bune conditii a anului scolar 2016-2017 vezi toata stirea

MODEL CERERE PENTRU ACORDAREA GRADULUI DIDACTIC I PE BAZA TITLULUI STIINTIFIC DE DOCTOR

Gasiti atasat modelul de cerere pentru acordarea gradului didactic I pe baza titlului stiintific de doctor. vezi toata stirea

INSCRIERE GRADE DIDACTICE - OCTOMBRIE 2016

Gasiti atasate informatii importante referitoare la inscrierea pentru sustinerea gradelor didactice, vezi toata stirea

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE ELECTRONICA A CANDIDATILOR PENTRU OCUPAREA FUNCTIILOR VACANTE DE DIRECTOR / DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITATILE DE ÎNVATAMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT


PROCEDURA DE ÎNSCRIERE ELECTRONICA A CANDIDATILOR PENTRU OCUPAREA FUNCTIILOR VACANTE DE DIRECTOR / DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITATILE DE ÎNVATAMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT

vezi toata stirea

Inspectoratul Scolar Judetean Prahova anunta organizarea concursului pentru ocuparea functiilor vacante de director si de director adjunct din toate unitatile de învatamânt de stat din judetul Prahova (conform tabelului care însoteste acest anunt).

Concursul se organizeaza în baza Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de învatamânt preuniversitar, vezi toata stirea

LISTA POSTURILOR/ CATEDRELOR VACANTE/ REZERVATE PENTRU ANUL SCOLAR 2016-2017 ACTUALIZATA LA 09 SEPTEMBRIE 2016

LISTA POSTURILOR/ CATEDRELOR VACANTE/ REZERVATE PENTRU ANUL SCOLAR 2016-2017 UTILIZATA IN SEDINTA PUBLICA DIN 09 SEPTEMBRIE 2016 vezi toata stirea

Programul de repartizare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din 09 SEPTEMBRIE 2016

Programul de repartizare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din 09 SEPTEMBRIE 2016 vezi toata stirea

LISTA POSTURILOR/ CATEDRELOR VACANTE/ REZERVATE PENTRU ANUL SCOLAR 2016-2017 ACTUALIZATA LA 08 SEPTEMBRIE 2016

LISTA POSTURILOR/ CATEDRELOR VACANTE/ REZERVATE PENTRU ANUL SCOLAR 2016-2017 ACTUALIZATA LA 08 SEPTEMBRIE 2016 vezi toata stirea

Programul de repartizare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din 08 SEPTEMBRIE 2016

Programul de repartizare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din 08 SEPTEMBRIE 2016 vezi toata stirea


Proiecte ISJ

Proiect CORAI

Centre de incluziune socio-profesionala a tinerilor aflati in situatie de risc

Proiect CORAI

Centres of socio-professional inclusion of teenagers at risk

Action Antibullying
Antibullying strategies in schools


LeTe Em

Learners, Teachers and Employers (LeTeEm)


The Digital Children’s Folksongs for Language and Cultural Learning (Folk DC)Calitate in educatie

Ed 2.0 Work
Competente pentru o piata a muncii

Europa, casa noastra
 

© Copyright ISJPH 2009