Logo 1 ISJ PH Second Third Third Third

ANUNTURI IMPORTANTE

SUBIECT
 

 Pentru sesizarea unor eventuale fapte de coruptie, Ministerul Educatiei si Inspectoratul Scolar Judetean Prahova pun la dispozitia publicului urmatoarele numere de telefon:

- TEL VERDE NATIONAL: 0800801100

- TEL VERDE AL INSPECTORATULUI SCOLAR JUDETEAN PRAHOVA: 0800816244

la care cetatenii pot semnala, în data de 14 iulie 2021, în intervalul orar 08.00 – 16.30, eventualele disfunctionalitati în organizarea si desfasurarea examenului


În cadrul proiectului ROSE s-a realizat un set de cinci ghiduri pentru licee, instrumente-suport pentru activitatile scolare si extrascolare:
 1. Ghid privind dezvoltarea sociala si emotionala;
  2. Ghid privind dezvoltarea personala si coaching;
 
3. Ghid privind activitati remediale si de tutorat;
 4. Ghid privind consilierea si orientarea profesionala;
 5. Ghid privind educatia incluziva

ANUL SCOLAR 2020-2021,  SEMESTRUL AL II-LEA;
Ca urmare a publicarii Metodologiei si a Calendarului privind sustinerea EVALUARILOR NATIONALE la clasele II-IV-VI, an scolar 2020-2021, datele fixate pentru desfasurarea Cercurilor pedagogice din învatamantul primar vor fi modificate conform brosurii de mai sus.

ORDIN Nr. 3243/2021 din 5 februarie 2021 privind structura anului scolar 2021 – 2022


Conferinta de lansare a proiectului 
„Zest4Edu –O noua perspectiva în educatie”

Inspectoratul Scolar Judetean Prahova, în colaborare cu Inspectoratul Scolar Judetean Neamt, cu  Asociatia “GO AHEAD” Bucuresti si cu Fundatia ”Art for Change”, Norvegia, implementeaza  „Zest4Edu –O noua perspectiva în educatie”, proiect finatat prin Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021.

 Joi, 11 februarie 2021, începând cu ora 10.00, a avut loc Conferinta de lansare a proiectului cu participarea  reprezentantilor celor patru parteneri ai proiectului, directorii celor 19 scoli pilot din cele doua judete, inspectori scolari, directori, profesori si parinti, reprezentanti ai autoritatilor locale, mass media.

Evenimentul a fost gazduit de Inspectoratul Scolar Judetean Prahova în sala de conferinte a institutiei si simultan pe platforma ZOOM, fiind transmis LIVE pe canalul de Youtube al proiectului: Canal Zest4EDU.

Proiectul beneficiaza de un grant în valoare de 1.120.896 € oferit de Norvegia prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locala. Obiectivul general al proiectului este cresterea gradului de incluziune sociala a elevilor si accesul la o educatie de calitate, echitabila si incluziva în judetele Prahova si Neamt prin masuri specifice de care beneficiaza peste 650 elevi aflati în situatie de risc din 19 scoli, 200 parinti/tutori si membri ai familiilor acestora, 200 de membri ai personalului didactic si 100 de persoane din alte grupuri secundare (elevi, parinti, alti membri ai comunitatii) contribuind astfel pe termen lung la cresterea inteligenta si incluziva a României.

Obiectivele specifice ale proiectului:

OS1: Combaterea si prevenirea abandonului scolar/parasirii timpurii a scolii si îmbunatatirea retentiei în sistemul educational prin îmbunatatirea participarii scolare a minim 40% din elevii din grupul tinta principal cu 10% si cresterea ratei de tranzitie în învatamântul secundar superior (ISCED 3) cu min. 1% la finalul proiectului, fata de situatia initiala colectata la începutul proiectului, în 19 scoli din judetele Neamt si Prahova, ca urmare a sprijinului integrat primit prin proiect: dotari, activitati si suport material pentru 650 de elevi (din care 60 cu CES), activitati pentru 200 de cadre didactice, informare, consiliere, educatie parentala cu 200 de parinti desfasurate pe o durata de 2 ani scolari.

OS2: Cresterea numarului de cadre didactice/personal din educatie din scolile tinta instruite cu minim 200 si certificate cu minim 160 în ceea ce priveste lucrul cu elevi cu risc de parasire timpurie a scolii si cu CES prin intermediul programelor de formare purtatoare de credite profesionale transferabile (Evaluarea si dezvoltarea personala a copiilor si elevilor, Strategii de prevenire si combatere a fenomenului Bullying, Tehnici aplicative în procesul de predare-învatare a copiilor cu CES),  workshopurilor de tip “Affirmative Art” si activitatilor de transfer de bune practici cu partenerul din Norvegia, pe o perioada de 2 ani scolari.

OS3: Extinderea vizibilitatii abordarii introduse de Zest4edu si a activitatilor bilaterale româno-norvegiene, de la nivelul judetelor PH si NT cel putin la nivelul  regiunilor Sud-Muntenia si Nord-Est prin evenimente si schimburi de bune practici (1 conferinta nationala, 6 campanii de informare si constientizare pe teme legate de dezvoltarea personala, 19 workshopuri de promovare a conceptului de Affirmative Art,1 schimb de bune practici cu 160 de participanti din România si 2 din Norvegia, 19 entitati care aplica cunostintele dobândite în proiect) si 1 studiu de impact al masurilor aplicate în proiect, pâna la finalul proiectului.
www.eeagrants.ro
www.frds.ro
www.isj.ph.edu.ro
www.isjneamt.ro
www.go-ahead.ro
www.affirmativeart.org


Ordin nr. 3.237/5.02.2021 privind aprobarea programelor pentru sustinerea Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a si pentru probele scrise ale examenului national de bacalaureat, în anul scolar 2020 - 2021

Precizari comune (Ministerul Educatiei - Ministerul Sanatatii) privind exceptarea de la portul mastii de protectie în cadrul unitatilor de învatamânt preuniversitar


Formular de exprimare a consimtamântului privind testarea (versiune finala)

O R D I N pentru aprobarea masurilor de organizare a activitatii în cadrul unitatilor/institutiilor de învatamânt în conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea îmbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2
     
 
   
///
/  /
 
 
   
 
    
 
   
 
    
 
    

Informatii utile

 Noutati 


ADMITERE 2021 - PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND REPARTIZAREA CANDIDATILOR ÎN ÎNVATAMÂNTUL LICEAL DE STAT, DUPA PRIMELE DOUA ETAPE DE ADMITERE, AN SCOLAR 2021-2022

PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND REPARTIZAREA CANDIDATILOR ÎN ÎNVATAMÂNTUL LICEAL DE STAT, DUPA PRIMELE DOUA ETAPE DE ADMITERE, AN SCOLAR 2021-2022 vezi toata stirea

Admiterea in invatamantul liceal de stat in anul scolar 2021-2022 pentru candidatii care provin din alte judete - Etapa a doua

Admiterea in invatamantul liceal de stat in anul scolar 2021-2022 pentru candidatii care provin din alte judete - Etapa a doua vezi toata stirea

ANUNT VIZUALIZARE LUCRARI DEFINITIVAT

ANUNT VIZUALIZARE LUCRARI DEFINITIVAT vezi toata stirea

ANUNT_REZULTATE CONCURS DE OCUPARE A POSTURILOR/ CATEDRELOR_IULIE 2021

Afisarea rezultatelor se va face în data de 27.07.2021 la sediul Inspectoratului ?colar Jude?ean Prahova ?i la centrele de concurs, Ploie?ti, Str. Democra?iei nr.35. Contestatiile se depun la vezi toata stirea

PROIECTUL ”SCOALA ADS PRAHOVA” - REZULTATELE FINALE ALE PROCESULUI DE RECRUTARE ?I SELEC?IE

REZULTATELE FINALE ALE PROCESULUI DE RECRUTARE ?I SELEC?IE vezi toata stirea

DEPUNEREA CONTESTATIILOR EXAMENUL DE DEFINITIVARE IN INVATAMANT, SESIUNEA 2021

ANUNT DEPUNEREA CONTESTATIILOR PENTRU NOTA OBTINUTA LA PROBA SCRISA IN CADRUL EXAMENULUI NATIONAL PENTRU DEFINITIVARE IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR Contestatiile se inregistreaza la Centrul de vezi toata stirea

ADMITERE 2021 - Candidatii pe locuri de rromi si pe locuri CES care provin din judetul PRAHOVA

Candidatii pe locuri de rromi care provin din judetul PRAHOVA Candidatii pe locuri CES care au participat în judetul PRAHOVA vezi toata stirea

Rezultate selectie lectori ADS Prahova din cadrul Proiectului ,,Scoala ADS Prahova'', COD SMIS 133456

Rezultate selectie lectori ADS Prahova din cadrul Proiectului ,,Scoala ADS Prahova'', COD SMIS 133456 vezi toata stirea

CONCURS NATIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/ CATEDRELOR AN SCOLAR 2021_2022_CENTRE DE CONCURS

CONCURS NATIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/ CATEDRELOR AN SCOLAR 2021_2022_CENTRE DE CONCURS ACCESUL CANDIDATILOR IN SALI SE FACE PE BAZA CARTII DE IDENTITATE PANA LA ORA 8 SI 15. PROBA DE vezi toata stirea


Proiecte ISJ


ICAM - INCLUDING CHILDREN AFFECTED BY MIGRATION


ICAM - INCLUZIUNEA COPIILOR AFECTATI DE MIGRATIE

Proiect CORAI

Centre de incluziune socio-profesionala a tinerilor aflati in situatie de risc

Proiect CORAI

Centres of socio-professional inclusion of teenagers at risk


Action Antibullying


Antibullying strategies in schools

LeTe Em

Learners, Teachers and Employers (LeTeEm)The Digital Children’s Folksongs for Language and Cultural Learning (Folk DC)Calitate in educatie


Ed 2.0 Work

Competente pentru o piata a muncii

Europa, casa noastra
 

© Copyright ISJPH 2009