Logo 1 ISJ PH Second Third Third Third

ANUNTURI IMPORTANTE





SUBIECT
 
Va informam ca începând de luni, 20 decembrie 2021, cetatenii care intra în România nu vor mai fi nevoiti sa completeze declaratia epidemiologica, verificata pâna acum la punctele de trecere a frontierei, întrucât toate datele din declaratia epidemiologica se regasesc în formularul digital de intrare în România. 
Mai multe informatii gasiti la www.prefectura.mai.gov.ro/pasii-necesari-in-vederea-completarii-formularului-digital-pentru-intrarea-in-romania/

    

FUNCTIONARE SCOLI – JUDETUL PRAHOVA, 2021-2022

Lista unitatilor scolare, cu precizarea claselor cu activitatea ONLINE

5 octombrie 2021 - Ziua Mondiala a Educatiei

Ziua de 5 OCTOMBRIE este momentul întoarcerii catre începuturile devenirii fiecaruia dintre noi, în care regasim cu prisosinta scoala, profesorii, lectiile bine însusite. În orice societate, de oriunde si de oricând, educatia inseamna progres, iar rolul dascalului este covârsitor. El modeleaza oameni, construieste destine, schimba lumea în bine. Este misiunea pe care o îndeplineste de fiecare data cu daruire, cu demnitate, cu profesionalism si cu sacrificiu. Toata aprecierea si dragostea pentru educatorii nostri!
La multi ani, dragi colegi!

Ilona Cornelia RIZEA
Inspector Scolar General



În cadrul proiectului ROSE s-a realizat un set de cinci ghiduri pentru licee, instrumente-suport pentru activitatile scolare si extrascolare:
 1. Ghid privind dezvoltarea sociala si emotionala;
  2. Ghid privind dezvoltarea personala si coaching;
 
3. Ghid privind activitati remediale si de tutorat;
 4. Ghid privind consilierea si orientarea profesionala;
 5. Ghid privind educatia incluziva

ANUL SCOLAR 2020-2021,  SEMESTRUL AL II-LEA;
Ca urmare a publicarii Metodologiei si a Calendarului privind sustinerea EVALUARILOR NATIONALE la clasele II-IV-VI, an scolar 2020-2021, datele fixate pentru desfasurarea Cercurilor pedagogice din învatamantul primar vor fi modificate conform brosurii de mai sus.

ORDIN Nr. 3243/2021 din 5 februarie 2021 privind structura anului scolar 2021 – 2022






Conferinta de lansare a proiectului 
„Zest4Edu –O noua perspectiva în educatie”

Inspectoratul Scolar Judetean Prahova, în colaborare cu Inspectoratul Scolar Judetean Neamt, cu  Asociatia “GO AHEAD” Bucuresti si cu Fundatia ”Art for Change”, Norvegia, implementeaza  „Zest4Edu –O noua perspectiva în educatie”, proiect finatat prin Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021.

 Joi, 11 februarie 2021, începând cu ora 10.00, a avut loc Conferinta de lansare a proiectului cu participarea  reprezentantilor celor patru parteneri ai proiectului, directorii celor 19 scoli pilot din cele doua judete, inspectori scolari, directori, profesori si parinti, reprezentanti ai autoritatilor locale, mass media.

Evenimentul a fost gazduit de Inspectoratul Scolar Judetean Prahova în sala de conferinte a institutiei si simultan pe platforma ZOOM, fiind transmis LIVE pe canalul de Youtube al proiectului: Canal Zest4EDU.

Proiectul beneficiaza de un grant în valoare de 1.120.896 € oferit de Norvegia prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locala. Obiectivul general al proiectului este cresterea gradului de incluziune sociala a elevilor si accesul la o educatie de calitate, echitabila si incluziva în judetele Prahova si Neamt prin masuri specifice de care beneficiaza peste 650 elevi aflati în situatie de risc din 19 scoli, 200 parinti/tutori si membri ai familiilor acestora, 200 de membri ai personalului didactic si 100 de persoane din alte grupuri secundare (elevi, parinti, alti membri ai comunitatii) contribuind astfel pe termen lung la cresterea inteligenta si incluziva a României.

Obiectivele specifice ale proiectului:

OS1: Combaterea si prevenirea abandonului scolar/parasirii timpurii a scolii si îmbunatatirea retentiei în sistemul educational prin îmbunatatirea participarii scolare a minim 40% din elevii din grupul tinta principal cu 10% si cresterea ratei de tranzitie în învatamântul secundar superior (ISCED 3) cu min. 1% la finalul proiectului, fata de situatia initiala colectata la începutul proiectului, în 19 scoli din judetele Neamt si Prahova, ca urmare a sprijinului integrat primit prin proiect: dotari, activitati si suport material pentru 650 de elevi (din care 60 cu CES), activitati pentru 200 de cadre didactice, informare, consiliere, educatie parentala cu 200 de parinti desfasurate pe o durata de 2 ani scolari.

OS2: Cresterea numarului de cadre didactice/personal din educatie din scolile tinta instruite cu minim 200 si certificate cu minim 160 în ceea ce priveste lucrul cu elevi cu risc de parasire timpurie a scolii si cu CES prin intermediul programelor de formare purtatoare de credite profesionale transferabile (Evaluarea si dezvoltarea personala a copiilor si elevilor, Strategii de prevenire si combatere a fenomenului Bullying, Tehnici aplicative în procesul de predare-învatare a copiilor cu CES),  workshopurilor de tip “Affirmative Art” si activitatilor de transfer de bune practici cu partenerul din Norvegia, pe o perioada de 2 ani scolari.

OS3: Extinderea vizibilitatii abordarii introduse de Zest4edu si a activitatilor bilaterale româno-norvegiene, de la nivelul judetelor PH si NT cel putin la nivelul  regiunilor Sud-Muntenia si Nord-Est prin evenimente si schimburi de bune practici (1 conferinta nationala, 6 campanii de informare si constientizare pe teme legate de dezvoltarea personala, 19 workshopuri de promovare a conceptului de Affirmative Art,1 schimb de bune practici cu 160 de participanti din România si 2 din Norvegia, 19 entitati care aplica cunostintele dobândite în proiect) si 1 studiu de impact al masurilor aplicate în proiect, pâna la finalul proiectului.
www.eeagrants.ro
www.frds.ro
www.isj.ph.edu.ro
www.isjneamt.ro
www.go-ahead.ro
www.affirmativeart.org


Ordin nr. 3.237/5.02.2021 privind aprobarea programelor pentru sustinerea Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a si pentru probele scrise ale examenului national de bacalaureat, în anul scolar 2020 - 2021

Precizari comune (Ministerul Educatiei - Ministerul Sanatatii) privind exceptarea de la portul mastii de protectie în cadrul unitatilor de învatamânt preuniversitar


Formular de exprimare a consimtamântului privind testarea (versiune finala)

O R D I N pentru aprobarea masurilor de organizare a activitatii în cadrul unitatilor/institutiilor de învatamânt în conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea îmbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2
     
 
   




///
/  /
 
 
   
 
    
 
   
 
    
 
    

Informatii utile

 Noutati 


REZULTATELE PROCESULUI DE RECRUTARE SI SELECTIE A LECTORULUI ADS ÎNVATAMNT

REZULTATELE PROCESULUI DE RECRUTARE SI SELECTIE A LECTORULUI ADS ÎNVATAMNT SECUNDAR INFERIOR, ÎN URMA ANUNTULUI DE SELECTIE DIN DATA DE 4.01.2022 Proiectul ,,Scoala ADS Prahova” Cod SMIS 133456 vezi toata stirea

INVITATIE DE PARTICIPARE pentru achizitionarea de servicii de cazare, masa si transport

INVITATIE DE PARTICIPARE pentru achizitionarea de servicii de cazare, masa si transport in cadrul proiectului "Zest4Edu - O noua perspectiva in educatie", cod PN2022, conform specificatiilor tehnice vezi toata stirea

SEDINTA DE REPARTIZARE A POSTURILOR/ CATEDRELOR VACANTE IN TIMPUL ANULUI SCOLAR- 2021-2022

SEDINTA DE REPARTIZARE A POSTURILOR/ CATEDRELOR VACANTE IN TIMPUL ANULUI SCOLAR- 2021-2022_ 13 ianuarie 2022, ora 9.00 PROGRAMULSEDINTEI DE REPARTIZARE: LIMBA ?I COMUNICARE ( LB.ROMANA, vezi toata stirea

Metodologie mobilitate 2022_2023

Metodologie mobilitate 2022_2023 vezi toata stirea

Parteneriate ale ISJ Prahova

Parteneriate ale ISJ Prahova vezi toata stirea

Anunt selectie lectori ADS Prahova in cadrul Proiectului ,,Scoala ADS Prahova'', COD SMIS 133456

Inspectoratul Scolar Judetean Prahova (Partener 1), organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant din cadrul proiectului „Scoala ADS Prahova”, codul proiectului: 133456. Postul vacant scos vezi toata stirea

In atentia candidatilor inscrisi la examenul de obtinere a gradului didactic I, sesiunea 2024

- Lista candidatilor inscrisi la examenul de obtinere a gradului didactic I, sesiunea 2024 care vor participa în perioada 15 ianuarie - 15 februarie 2022 la colocviul de admitere conform procedurilor vezi toata stirea

Lista candidatilor declarati reusiti la concursul de ocupare a functiilor vacante de director si director adjunct - 17 decembrie 2021

Lista candidatilor declarati reusiti la concursul de ocupare a functiilor vacante de director si director adjunct - 17 decembrie 2021, validata in sedinta consiliului de administratie al ISJ vezi toata stirea

CRED_CALENDAR INSCRIERE_CRITERII_DECEMBRIE 2021

CRED_CALENDAR INSCRIERE_CRITERII_DECEMBRIE 2021 vezi toata stirea


Proiecte ISJ


ICAM - INCLUDING CHILDREN AFFECTED BY MIGRATION


ICAM - INCLUZIUNEA COPIILOR AFECTATI DE MIGRATIE

Proiect CORAI

Centre de incluziune socio-profesionala a tinerilor aflati in situatie de risc

Proiect CORAI

Centres of socio-professional inclusion of teenagers at risk


Action Antibullying


Antibullying strategies in schools

LeTe Em

Learners, Teachers and Employers (LeTeEm)



The Digital Children’s Folksongs for Language and Cultural Learning (Folk DC)



Calitate in educatie


Ed 2.0 Work





Competente pentru o piata a muncii

Europa, casa noastra
 

© Copyright ISJPH 2009